KVKK Bildirimi

KVKK Bildirimi

Etkin Tarih: 02.08.2023

Giriş
Vetident Kimliklendirme ve İzlenebilirlik Teknolojileri Ltd. Şti. ("şirketimiz" veya "biz"), kişisel verilerin gizliliğine ve korunmasına önem vermektedir. Bu KVKK Bildirimi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat uyarınca şirketimiz tarafından kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, işlediğimiz, sakladığımız, paylaştığımız ve koruduğumuz konusunda size bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu
Kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda Vetident Kimliklendirme ve İzlenebilirlik Teknolojileri Ltd. Şti. veri sorumlusu sıfatıyla sizlere aşağıdaki bilgileri sunar:
Şirket Adı: Vetident Kimliklendirme ve İzlenebilirlik Teknolojileri Ltd. Şti.
Adres: Cayda Cira Mah. H. Ömer Bilginoglu Cad. No63/209 Elazig Türkiye
E-posta: bilgi@vetident.com

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler
Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:
a. Ürün ve hizmetlerimizin sağlanması ve iyileştirilmesi: Müşteri taleplerini ve siparişlerini yerine getirmek, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, müşteri memnuniyetini artırmak için kişisel verilerinizi işlemekteyiz.
b. Müşteri taleplerinin yanıtlanması ve işlemlerin gerçekleştirilmesi: Siparişlerinizi işlemek, taleplerinizi yanıtlamak, teknik destek sağlamak ve müşteri ilişkilerini yönetmek için kişisel verilerinizi işlemekteyiz.
c. Müşterilere güncellemeler, bültenler ve promosyon materyallerinin gönderilmesi: Ürün ve hizmetlerimizle ilgili güncellemeleri, duyuruları, bültenleri ve promosyon materyallerini size iletmek için rızanızı alarak kişisel verilerinizi işlemekteyiz.
d. Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve haklarımızın korunması: Şirketimiz olarak yasal düzenlemelere uymak, mahkeme ve yasal mercilere gereken bilgileri sağlamak, haklarımızı korumak ve savunmak amacıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz.
KVKK kapsamında kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçlarla işlenmesi için meşru ilgi, hukuki yükümlülük, sözleşmenin ifası, açık rıza gibi hukuki sebeplere dayalı olarak işlenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflarla Paylaşımı
Kişisel verileriniz yalnızca yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere ve KVKK tarafından öngörülen koşullar çerçevesinde üçüncü taraflarla paylaşılabilir. Bu paylaşım, işbirliği yaptığımız üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, lojistik şirketleri, ödeme sağlayıcıları, pazarlama ve reklam ajansları gibi iş ortakları veya yasal düzenlemeler gereği yapılabilir. Üçüncü taraflarla yapılan paylaşımlarda, kişisel verilerinizi korumak ve gizliliğinizi sağlamak için gerekli önlemler alınacaktır.

Kişisel Verilerin Güvenliği
Şirketimiz, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve idari önlemleri alır. Bu önlemler, yetkisiz erişime, veri kaybına, veri değiştirilmesine veya zarar görmesine karşı koruma sağlamak amacıyla uygulanır. Ayrıca, şirketimiz çalışanlarına ve iş ortaklarına veri koruma konusunda eğitim verir ve gizlilik gerekliliklerini taahhüt eder.

Kişisel Verilerin Saklanması
Kişisel verileriniz, işlenmeye başlanmasıyla birlikte, işlenme amacının gerektirdiği süre kadar saklanır. Bu sürenin sonunda, KVKK'ya uygun şekilde verilerinizi imha etmek veya anonim hale getirme suretiyle saklama politikamıza uygun olarak sileriz.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
a. Kişisel verilerinizi görüntüleme ve kopyalama hakkı.
b. Yanlış veya eksik kişisel verilerinizi düzeltme ve güncelleme hakkı.
c. Kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak silme hakkı.
d. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin rıza geri çekme hakkı.
e. Kişisel verilerinizin otomatik sistemlerle analiz edilmesine karşı itiraz etme hakkı.
Bu haklarınızı kullanmak veya kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir konuda bilgi almak için lütfen yukarıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak bize başvurunuz.

Değişiklikler
Şirketimiz, bu KVKK Bildirimi'nde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve güncellemeleri Web Sitesi'nde yayınlayarak size bildirir. Güncellenen bildirim, bildirimin başlangıcındaki "Etkin Tarih" kısmında belirtilen tarihte yürürlüğe girer.

İletişim
KVKK Bildirimi veya kişisel verilerin işlenmesi konusundaki herhangi bir sorunuz, endişeniz veya talebiniz için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize başvurunuz:
E-posta: bilgi@vetident.com
Adres: Cayda Cira Mah. H. Ömer Bilginoglu Cad. No63/209 Elazig Türkiye

Demo İstiyorum

Meatsys ile bütün firmanızı yönetin: Sistem sunumu için bizimle bağlantıya geçin