Kesimhane Yönetimi

Kesimden parçalamaya ve sevkiyata kadar tüm süreç elinizin altında

Kesimhane giriş

Hayvanlar kesimhane girişinde gerek RFID küpeleri okunarak gerek kimlik bilgileri manuel giriş yapılarak kesimhane kabulü yapılmaktadır. Burada karkaslar sıraya alınır

Sakatat ve Karkas etiketleme

Sıraya alınan karkaslar istenilen herhangi bir aşamada etiketlenerek takip edilebilmektedir. Karkasla birlikte çıkan diğer sakatatlar için de üretimde etiket oluşturulabilmekte ister bireysel istenirse lot bazlı izlenebilirlik imkânı sistem tarafından sağlanmaktadır. Büyükbaşta ayak açma istasyonundan itibaren herhangi bir istasyonda sığırlar için iki yarısının, koyunlar içinse ket karkas veya grup olarak etiketlenmesinin sağlanması mümkündür.

Post-Mortem Muayene

Kesim sonrası veteriner muayenesinin yapılması için hazırlanmış olan bu modül ile gerekli tüm kontroller sonucunda problem olan karkaslar ve organlar işaretlenebilmekte ve gerekli imha ya da şartlı üretime yönlendirme işlemleri yapılabilmektedir.

Yarımlama ve Tartım

Sığırların yarımlanması koyunların ise bütün olarak tekli ya gambrel üzerinde istenilen adette oluşturulan grup şekilde tartımı sistem tarafından kayıt altına alınabilmekte ve tartım sonucunu da içeren bir etiketle etiketlenebilmektedir. Bu aşamada etiketleme daha önce eğer karkas etiketleri oluşturulmuşsa bu etiketlerin okutulması ile sisteme kaydedilebilmektedir. Daha sonraki aşamalarda üzerinde kilo bilgisi olmayan etiketlerin tekrar etiketleri okutularak kilo bilgisine ulaşılabilinir. Meatsys son derece esnek bir yapıda ve kişiye özel uyarlanabilir bir yapıda hazırlandığı için iş yapışınıza uygun olarak tüm bu aşamalarda iş yapış şeklinizi sisteme yansıtabiliyoruz. Daha sonrasında bu aşamalarda oluşabilecek bir değişikliği de kısa sürede sisteme yansıtmanız ve yeni şekli ile kullanmanız da mümkün olabilecektir.

Sınıflandırma ve Kalite

Meatsys sınıflandırma modülü üzerinden EUROP ya da müşteriye özel sınıflandırma karkasın sınıfını sisteme girebilmekte, Vetident tarafından geliştirilen Meat Station cihazı ile otomatik olarak veya manuel veri girişi ile karkasın et rengi, mermerleşme oranı, önsoğutma sırasındaki sıcaklık değişimleri, ve PH’ındaki düşüş düzenli olarak kayıt altına alınabilmektedir. Yine Vetident tarafından geliştirilen Patentli Carcass Recorder sistemi ile karkasların 3 boyutlu olarak taranması ve sonradan çıkabilecek sorunların önüne geçebilmek için kayıt altına alınması da mümkün olabilmektedir. Carcass Recorder sistemi üzerinde otomatik sınıflandırma işlemleri de kısa bir süre sonunda yapılabilecektir.

Randıman ve Ödemeler

Sizin oluşturacağınız bir formülasyona göre karkasın sınıflandırması, kilosu, ölçüm değerleri, veteriner muayeneleri sonuçları bazında müstahsil ödeme raporu çıkartılmakta, bu raporda karkasın sınıflandırması, kilosu, varsa karkastaki ve yan ürünlerdeki sorunlar belirtilmektedir. Carcass Recorder cihazını kullanan müşterilerimiz karkasın görüntüsünü, ölçümlerini ve otomatik sınıflandırma verilerini de bu belgeye yansıtarak detaylı ödeme dökümü çıkartarak müstahsillerine sunabilmektedir. Bu sayede belirli bir temele bağlı bir standardizasyon ile geriye dönük bir izleme imkanı ve müstahsil ödemelerinin en doğru şekilde yapılması sağlanmaktadır.

Çeyrekleme

Çeyrekleme İşlem istasyonunda çeyreklenen karkasların tekrar tartımı ve etiketlemesi yapılarak buna ek olarak Meat Station ölçümleri de alınarak karkasların sevkiyat, parçalama ya da depo transferi gerçekleştirilebilmektedir.

Demo İstiyorum

Meatsys ile bütün firmanızı yönetin: Sistem sunumu için bizimle bağlantıya geçin